Kedvezményezett neve: Aiss Technologies Kft.

A projekt címe: AISS Gyakornoki program

A szerződött támogatás összege: 21,39 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása

A GINOP-5.2.4-16 pályázatban történő részvétellel kettős célja van vállalatunknak. Egyrészt a pályázat adta támogatással szeretnénk a jelenlegi állományunkat fejleszteni, másrészt a gyakornoki program lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenleg még kölcsönzésben működtetett csapatot idővel felváltsuk saját alkalmazottakkal. Ez természetesen azt jelenti, hogy a támogatott időszakon túl, nem a minimális időtartamú tovább foglalkoztatásban, hanem a gyakornokok fő állásba vételében, és hosszú távú alkalmazásában vagyunk érdekeltek. Cégünknél jelenleg is bevett gyakorlat a diákok illetve a gyakornokok fogadása, jelenleg is van mindkettőre példa. A gyakornoki programban résztvevő kollegák (10 fő) a minimum 9+4,5 hónap alatt lehetőséget kapnak arra, hogy nemzetközi projekteken dolgozhassanak, napi szinten használhassanak idegen nyelvet, megismerjék a nagy nemzetközi vállalatok követelményeit és természetesen, ami a legfontosabb, hogy a programot követően további munkalehetőséget is biztosít a vállalat számukra. E célhoz járulnak hozzá a projekt keretében beszerezni kívánt eszközök is. A gyakornoki program megvalósulása segíti a fiatalok munkatapasztalat szerzését, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. február 06.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4.-16-2016-00170